top of page

O mnie

Nazywam się Michał Wydrzyński, poniżej znajdziesz informacje na temat mojego doświadczenia, wykształcenia oraz wartości, którymi kieruję się w pracy.

MphotoAid-removed-background.png

Doświadczenie

dyplom (4) (1).png

Od 6 lat prowadzę sesje indywidualne z klientami. Mają one formę sesji coachingowych (praca nad rozwojem osobistym) lub poradnictwa psychologicznego (praca w obszarze zdrowia psychicznego).

Doświadczenie kliniczne w pracy nad zdrowiem psychicznym zdobywałem w poradni psychologicznej NZOZ Dobrej Nadziei w Krakowie​, Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz specjalistycznym szpitalu psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie.

dyplom (6) (1).png

Od 7 lat prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (m.in. o tematyce komunikacji bez przemocy, asertywności, skutecznego zarządzania sobą w czasie). Przez 4 lata byłem także związany z prężnie rozwijającą się branżą szkoleniową, w której jako Project Manager odpowiadam za koordynację programów rozwojowych.

dyplom (3) (1).png
Kopia dyplom (2).png

Moje wartości

dyplom (11).png

Etyka i odpowiedzialność

Etyka w pracy zawodowej jest moją najważniejszą wartością.

Z tego powodu stałem się członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, które czuwają nad kompetencjami i odpowiedzialnością zawodową psychologów i psychoterapeutów. Swoją pracę poddaję także cyklicznej superwizji.

Otwartość i szacunek

Wierzę w świat, w którym każdy z nas jest sobie równym i należy się mu szacunek, a także zrozumienie dla problemów z którymi się boryka. Czynnie angażuje się w akcje antydyskryminacyjne przeciwko stygmatyzacji grup wykluczanych.

Rozwój i poznanie

Psychologia jest nauką dynamiczną. Jej poznawanie wymaga nieustannego doszkalania i nabywania nowej wiedzy. Corocznie uczestniczę w licznych warsztatach i konferencjach, aby podnosić swój poziom kompetencji.

Wykształcenie

  • Ukończyłem pięcioletnie studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, realizując dwie ścieżki specjalizacyjne - w psychoterapii oraz psychologii organizacji i reklamy.

  • Obecnie kontynuuję rozwój zawodowy na czteroletnich studiach podyplomowych z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

  • Zrealizowałem program dwóch szkół coachingowych: Akademii SET oraz Noble Manhattan Coaching, kompleksowo przygotowujących do pełnienia roli coacha. W Akademii SET ukończyłem także kurs trenera biznesu

  • Ukończyłem także trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie z zakresu etyki ze specjalnością w mediacjach i negocjacjach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

dyplom (8) (1).png
bottom of page